Size bir telefon kadar yakınız
0 212 618 07 01
Dil Seçin
trtr

Yangın Danışmanlığı

Anasayfa » Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı, tüm tesis yerleşiminin, üretim sureci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzeme ihtiyaçlarının tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması. Yeni kurulacak yangın sistemleri için projelendirme Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve şartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi. İhale sureci için danışmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun kontrolü. Müteahhit firma ile gerçekleştirilecek sözleşme için danışmanlık hizmeti verilmesi, Deneyimli Yangın eğitim uzmanlarımızın bilgi ve tecrübeleri ile kurumunuzun tüm değerlendirilmeleri yapılıp sizin için en uygun yangın danışmanlığı hizmeti verilecektir.

Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı, Montaj denetimi. Yapım aşamasında yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü Sistemin teslim aşamasında testlere nezaret edilerek “olur” verilmesi. Muayyen veya gayrı muayyen zamanlarda yapılanmanın denetimi ve sonuçların rapor astırılması. Tesis dahilinde meydana gelebilecek fizik veya üretim sureci ile ilgili değişikliklerin yangın yapılanmasına etkilerinin incelenerek sisteme uyarlanması Kapsamlı Rutin ve Acil durum Prosedurlerinin Hazırlanması Yangın, Tahliye ve Arama Kurtarma konularında rutin ve acil durum yapılanma, düzenleme ve uygulamalarını içerir prosedur setleri hazırlanacaktır. Standartlarda belirlenen kontroller için check listelerin oluşturulması

1- Acil durum tahliye planlarının incelenmesi, tahliye planı yok ise hazırlanması

2- Acil durum ekiplerinin oluşturulması, acil durum ekibinin eğitilmesi

3- Yangın kaçış senaryolarının güncellenmesi, yok ise yapının mevcut planına göre yangın kaçış senaryolarının oluşturulması

4- Yangından önleme ve söndürme teçhizat ve malzemelerinin durum tespitlerinin yapılması.

5- Bina tahliye çıkışlarının kullanılabilirlik kontrolleri

6- Sprinkler yangın söndürme sistemlerine ait yangın pompalarının fiziki kontrolleri

7- Yangın hidrantlarının su basınç kontrolleri

8- Varsa İtfaiye aracının ve malzemelerinin faaliyet kontrolleri

9- Oluşturulan acil durum ekibi ile yangın senaryosu kapsamında yangın tatbikatı yapılması

10- Genel Yangın Eğitimi

11- Yangın önleme ve söndürme teçhizatlarının kullanım tatbikatı

12- Yapılan çalışmalar sonucunda raporlama yapılması

Yangın Bilir Kişi Hizmetleri

Yasal davalar çoğunlukla yangın güvenliği konusunda uzmanların tavsiyelerini ister. Firmamız, hukuki davalara yangın güvenliği konularında uzman tanık desteği sağlama konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir. Özellikle, şirketin çok çeşitli teknik alanlarda yangın güvenliğinde önde gelen uzmanları bulunduğundan, yasal davaların karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için çok iyi bir konumda olduğumuz anlamına gelmektedir.
Firmamız, aşağıdaki konularda yasal davalar için destek sağlar
Binaların yangın güvenliği tasarımı;
Malzemelerin yangın performansı gerekleri;
Tesisatları incelemek ve yangın performansını gözden geçirmek için saha araştırmaları;
Yasal gereklilikleri ve bu gerekliliklere uyumu onaylamak için dokümantasyon incelemesi;
Yapı Yönetmelikleri veya Düzenleyici Reform (Yangın Güvenliği) Emri gibi yasal zorunluluklara karşı uygunluğun gözden geçirilmesi;
 . Yangın Güvenlik, yangın güvenliği tasarımında ve her türlü binada ve çeşitli uluslararası tasarım standartlarında yangın güvenliği denetiminde uzman firmadır.
Yangın Danışmanlığı