Size bir telefon kadar yakınız
0 212 618 07 01
Dil Seçin
trtr

Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma

Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma

Yangın güvenliği ve yangından korunma, yangın güvenliği ve alınacak önlemlerin teknik ve bilimsel yönünün yanı sıra, kurallara ve yasalara uygun olma yönü de bulunmaktadır. Bu nedenle tüm hizmetlerimiz yerli ve/veya yabancı standart ve yönetmeliklerine dayandırılmaktadır. Ancak bu yapılırken ülkemizin öznel koşullarının göz ardı edilmesini ve tutucu bir yabancı güdümlülüğü içinde olunmasını da kabul etmemekteyiz. Bu noktada, genel geçer yaklaşımlar yerine, öznel ve özgül koşulları ortaya çıkaran, yerli ve yabancı standart ve yönetmeliklere hakim bir yaklaşımı benimsemekte, ancak hiç bir zaman keyfi, denetimsiz ve bireysel olmayan bir tutum içinde kalmamaktayız.

 • Yangın Güvenliği-Yangından Korunma Felsefesi
  • Koruma Felsefesi ve Stratejisi
  • İnsan Faktörü ve Teknolojik Olanakların Uyumu
  • Uygulanacak Standartlar ve Yönetmelikler
 • Risk Değerlendirmesi
  • Yanıcı Madde – Tutuşturucu Analizi
  • Hasar Önleme Yaklaşımı
  • Niteliksel ve Uyumluluk Değerlendirme
  • Niceliksel Değerlendirme ve Modelleme
  • Depolama Yönetimi
  • Patlayıcı Ortam Sınıflaması
  • Transfer Edilmesi Gerekli Riskler Analizi
 • Yangın Mühendisliği
  • Yangın (Isı-Duman) Yayılımı Modellemesi ve Simülasyonu
  • Kaçış ve Boşaltma Simülasyonu ve Hesaplaması
  • Yangın Müdahale Süresi Hesaplaması
  • Hata ve Olay Ağacı Analizi
  • Performans Temelli Mühendislik
 • Pasif Korunma Olanakları
  • Yangına Dayanıklılık
  • Yangın Zonlaması
  • Yangın Yayılımını Önleme
 • Can Güvenliği Kaçış ve Boşaltma Olanakları
  • Kaçış ve Boşaltma Yolları
  • Acil Durum Aydınlatması
  • Duman Atım Sistemleri
  • Yönlendirme ve İşaretleme
 • İnsanlı Müdahale Olanakları
  • Bina İçi Hortum Sistemi
  • Bina Dışı Hortum (Hidrant) Sistemi
  • Taşınabilir Söndürücü Olanakları ve Planlaması
 • Otomatik Müdahale Olanakları
  • Sulu Otomatik Sprinkler Sistemleri
  • Gazlı Söndürme Sistemleri
  • Köpüklü-su Söndürme Sistemleri
  • Kuru / Yaş Kimyasal Söndürme Sistemleri
 • Algılama ve Uyarı Olanakları
  • Yangın Algılama Sistemleri
  • Sesli-ışıklı Uyarı Sistemleri
  • Anons Sistemi Entegrasyonu
 • Yardımcı Sistemler
  • Yangın Suyu Depolama ve Basınçlandırma Sistemi
  • Köpük Hazırlama Sistemleri
  • Güç Kilitleme (ESD) ve Yönetim Sistemi
 • Acil Durum Planlaması ve Yönetimi

Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma