Size bir telefon kadar yakınız
0 212 618 07 01
Dil Seçin
trtr

Yangın Risk Analizi

Anasayfa » Yangın Risk Analizi

Yangın risk analizi, amaç; Kurum ve Kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, risklerini belirleme ve bunların önlenebilmesi veya meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek tedbirleri ortaya çıkarmaktır. Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir.

Risk Analizi

Analizi değerlendirme çalışmalarını en güvenilir şekilde yapmakta ve hazırlanan bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak olan raporları riskin olduğu bölgedeki çalışan kişilerin toplam mevcuduna göre belirlemekteyiz. Yangın risk değerlendirmeleri ve bu konudaki icra edilecek uygulamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli, uzun yıllar Hava Kuvvetleri Komutanlığında Yangın Kıtaları Komutanlığı görevinde bulunmuş uzman eğitmenlerimiz ve İzmir İtfaiye Müdürlüğünde aktif görevli sertifikalı uzman eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Yangın risk analizi, Kurum ve Kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, risklerini belirleme ve bunların önlenebilmesi veya meydana gelebilecek zararı en aza...