Size bir telefon kadar yakınız
0 212 618 07 01
Dil Seçin
trtr

Yangın Risk Analizi

Yangın Risk Analizi

Yangın risk analizi, Kurum ve Kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, risklerini belirleme ve bunların önlenebilmesi veya meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek tedbirleri ortaya çıkarmaktır. Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir.

Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını en güvenilir şekilde yapmakta ve hazırlanan bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak olan raporları riskin olduğu bölgedeki çalışan kişilerin toplam mevcuduna göre belirlemekteyiz. Yangın risk değerlendirmeleri ve bu konudaki icra edilecek uygulamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli, uzun yıllar Hava Kuvvetleri Komutanlığında Yangın Kıtaları Komutanlığı görevinde bulunmuş uzman eğitmenlerimiz ve İzmir İtfaiye Müdürlüğünde aktif görevli sertifikalı uzman eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır.

3 . Ana Aşama vardır;

Yangın Risk Analizi Yapmak
Rapor Hazırlamak
Eksiklikleri Gidermek için Rehberlik Yapmak

Uygulama:

  • Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması.
  • Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
  • Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı iş yerine özel çalışma ve yönergelerin hazırlanması.
  • Yangın senaryolarının hazırlanması.
  • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.
  • “Acil Durum Planı” hazırlanması (tepki planı)
  • Personelin bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatların uygulanması.

Yangın Risk Analizi

Yangın uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme neticesinde, müşteri için olması gereken efektif yangın ihbar ve müdahale sistemi projesi hazırlanacaktır. Yangın yönetmeliğine uygun yeterlilikte hazırlanacak olan proje içerisinde, olması gereken malzemenin niteliği ve görevi detaylı olarak belirtilecektir.

Yangın Risk Analizi