Size bir telefon kadar yakınız
0 212 618 07 01
Dil Seçin
trtr

YANGIN DANIŞMANI

Anasayfa » YANGIN DANIŞMANI

Yangın danışmanı, yangın Danışmanlığı hizmetinde Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Yangın Güvenliği açısından incelenmesi ve yapı bünyesinde yer alacak Ortak Alanlar vb. Bölümlerde , insanların tahliyesi, Yangının haber alınması, duyurulması, ilk müdehalenin yapılabilmesi, yangın genişlemesinin önlenmesi, duman kontrolü , otomatik söndürme sistemleri ve yangın ile ilgili benzeri konularda, bölümlerin kullanım amacına göre ulusal ve uluslar arası standartlara uygun esnek ve çağdaş optimum çözümlerin belirlenmesi , sistemlerim entegrasyonunun sağlanması, işletim ve bakım maliyetinin optimizasyonu, yangın güvenliği ile ilgili olan konularda mimar, tesisat mühendisi , elektrik mühendisi ve elektronik mühendislerine genel yangın danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Niçin İhtiyaç Duyarsınız?

YANGIN DANIŞMANI

Standart yangın güvenliği tasarım kılavuzları, binaların tasarımı üzerinde aşırı derecede kısıtlayıcı olabilir, özellikle de yenilikçi veya olağandışı yapı tasarımları için. Yangın Danışmanı, tasarımın yalnızca belirli bir tasarım belgesine uygun olmasını sağlamak yerine, yangın açısından güvenli olmasını sağlayan alternatif bir yaklaşım önerebilir.

Yangın danışmanı desteğinin faydalı olacağına inandığınız bir projeniz varsa veya yangın mühendisliği teknikleriyle belirli bir sorunun çözülmesine yardımcı olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Yangın danışmanı bilinenin aksine sadece yangın sistemleri konusunda uzman olan kişi değildir. Binanın mümari yapısında kullanılan malzemeler, ısı yalıtım sistemleri, bina boşlukları (atrium) bina yaklaşım sınırları, binanın çatısı, dış yüzeyi, bina içerisinde kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıflarına ve bir çok konuda bilgi alabileceğiniz ve sizlere alternatif yollar gösteren, binada kullanılan sistemlerin birbirleriyle entegrasyonunu kurabilen ve bu konularda size yol gösteren kişilerdir. Ve en önemlisi de binada oluşabilecek bir yangını bilgi ve tecrübesi ile yorumlayarak senaryo yazan ve sistemlerin tasarımını bu yönde kurabilen kişilerdir. Bu yüzdendir ki yangın danışmanının iyi bir yangın bilgisi ve deneyimi olması gerekir.

Yangın Danışmanı

Yangın danışmanı kendi konularında teknoloji ve yenilikleri takip ederek sizi bir çok maliyetten kutara bilir, ihtiyaçlarınızı belirleyerek şartname hazırlar ve kullanılacak malzemelerin, kullanım ömründen tutunda bakım maliyetlerine kadar size avantaj sağlar.

Yangın Danışmanlığı Kapsamında Yaptığımız işler

3.1 Proje Aşaması:
3.1.1 Mimari ve Yapısal Yangın Güvenliği

Kullanım amacı farklı olan bölümlerde kaçış yollarının , boşaltma imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin genişliklerinin ve konunlarının kontrolü.
Mimari,Mekanik ve Elektrik Yangın Zonlarının belirlenmesi ve kompartmanların oluşturulması.
 İnsan Kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının belirlenmesi.
 Yangın Güvenlik Holü gereken yerlerin tespiti ve mimarlarla uygun çözlerin bulunması.
 Çıkış Koridorlarının , Yangın Merdivenlerinin yangın dayanım sürelerinin yönetmeliklere göre tespiti.
 Çıkış Kapıları ve Yangın Merdiveni kapılarının özelliklerinin belirenmesi
 Yönlendirme İşaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin özelliklerinin belirlenmesi
 Acil Aydınlatma gerekli yerlerin ve Acil Aydınlatma armatürlerin teknik özelliklerin belirlenmesi
 Yangının genişleme durumunun incelenmesi ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi.
 Bölümlendirme olanakları, yangın geçişlerinin yalıtımı (Şaftlar , kablo tavaları vb)
 Özel Bölümlerde alınacak önlemler (Otoparklar,Asansörler, Kazan Dairesi vb.)
 Kaplama ve Yapı Malzemeleri Özellikleri

3.1.2 Söndürme Sistemleri
 Yangın suyu deposu kapasitesi, Pompa kapasiteleri ve pompa özellikleri belirlenmesi
 Yangın dolaplarının yerlerinin ve dolap tiplerinin tespiti
 Sprinkler sistemi tesisatının esaslarının belirlenmesi ve hazırlanacak projelerinin uygunlugunun kontrolü
 Otomatik gazlı söndürme sistemleri esaslarının tespiti
 Hidrant sistemi gerekliliğinin değerlendirilmesi ve esaslığının belirlenmesi
 Şehir itfaiyesi su temini şartlarının müşterek çalışma imkanlarının değerlendirilmesi

3.1.3 Elektrik ve Elektronik Yangın Sistemleri
 Kullanım amacına uygun olan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tespiti
 Bölümlere göre uygun dedektör tiplerinin belirlenmesi
 Alarm butonlarının yerelerinin kontrolü ve otomasyonu
 Siren/flaşör ve/veya anons sistemlerinin özellikleri ve yerlerinin , teknik özelliklerinin kontrolü
 Enerji kabloları ve özellikleri
 Acil durum elektrik panoları
 Pompaların, basınçlandırma fanlarının ve duman kontrol fanlarının beslenmesi
 Asansötlerin özellikleri

3.1.4 Duman Kontrolü
 Kullanım amacına uygun duman sistem esaslarının belirlenmesi
 Duman ve yangın damperi gerekli yerlerin ve damper özelliklerinin tespiti
 Duman tahliye sistemini gerçekleştirecek fan ve/veya duman kapağı kapasitelerinin hesabı
 Merdiven yuvaları basınçlandırma sistem esaslarının tespiti
 Duman Kontrol cihazlarının elektrik beslemesi

3.1.5 Sistemleri Entegrasyonu ve Otomasyonu
 Yangın otomasyonu esaslarının belirlenmesi
 Egzost ve üfleme fanları ile yangın damperlerinin otomasyonu
 Uyarı ve duyuru sistemlerinin otomasyonu
 İzleme yapılacak noktaların belirlenmesi

3.2 Uygulama Aşaması
3.2.1 Malzeme Kontrolü
 Hazırlanan teknik şartnamelerin uygunluğunun kontrolü
 Seçilen malzemelerin değerlendirilmesi
 Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi
 Sistemlerin kontrol edilmesi

3.2.2 Sulu Sistemlerin Kontrolü ve Test Edilmesi
 Yangın Pompası dairesi,
 Otomatik Sprinkler Sistemi
 Yangın Dolapları Sistemi
 İtfaiye Su alma ağızları
 İtfaiye bağlantıları
 Flow switch ve Vana izlemeleri

3.2.3 Algılama ve Uyarı Sistemlerinin Test Edilmesi
 Dedektör arıza kontrolü
 Dedektör aktivasyon kontrolü
 İhbar butonu kontrolü
 Yangın otomasyonuna geçiş şekilleri
 Panel kontak çıkışları
 Uyarı sistemleri

3.2.4 Otomatik Gazlı Söndürme Sistemlerinin Test Edilmesi
 Temiz gazlı söndürme sistemi

3.2.5 Elektrik Sistemlerinin Kontrolü ve Testi
 Yönlendirme armatürleri
 Acil Aydınlatma armatürleri

3.2.6 Yangın Otomasyon Sisteminin Testi
 Damper kumandaları, basınçlandırma fanlarının aktivasyonu,
 Siren/flaşör sisteminin çalışması
 Duman tahliye fanlarının kumandaları
 Anons sisteminin çalışması
 Yangın güvenlik sistemlerinin diğer sistemlerle otomasyonu